Χάρτης 3 - Βλάστηση - φυσικοί τύποι οικοτόπων

Ο χάρτης έχει ως αντικείμενο την απεικόνιση του μωσαϊκού των διαφορετικών τύπων οικοτόπων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Στον χάρτη περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία του Corine Land Cover και στοιχεία υποβάθρου.

Ο χάρτης απεικονίζει τα ακόλουθα γεωγραφικά επίπεδα (layers):

 • Όρια οικισμών
 • Όρια οριοθετημένων βοσκοτόπων, χαρακτηρισμένων δασών και δασικών εκτάσεων, χαρακτηρισμένης γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας κ.λπ.
 • Κάλυψη χρήσεων γης (CLC_2018)
 • Περιοχές Natura 2000
 • Περιοχή Μελέτης
 • Σημαντικά λιμναία συστήματα
 • Σημαντικά ποτάμια συστήματα
 • Τύποι Οικοτόπων
Οδηγίες χρήσης χάρτη

Μέσω του δικτυακού ψηφιακού χάρτη, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τη θέαση των γεωργαφικών επιπέδων στο χάρτη.
 • Να αλλάξει τη διαφάνεια των στοιχείων που περιλαμβάνει ένα επίπεδο.
 • Να αλλάξει τη σειρά με την οποία απεικονίζονται τα επίπεδα.
 • Να δει την περιγραφική πληροφορία (Πίνακας πληροφοριών) που σχετίζεται με τα απεικονιζόμενα στοιχεία κάθε επιπέδου.
 • Να επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός επιπέδου:
  1. με την εφαρμογή φίλτρων στις περιγραφικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα γεωγραφικά δεδομένα
  2. με σύνθετη αναζήτηση βάσει του περιεχομένου ή της γεωγραφικής σχέσης.
 • Να εκτυπώσει μία περιοχή του χάρτη.