Χάρτης 6 - Χρήσεις γης και δραστηριότητες

Ο χάρτης απεικονίζει τις περιοχές ανάπτυξης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή. Περιλαμβάνονται στοιχεία έργων, χρήσεων γης και χωροταξικής οργάνωσης τα οποία λαμβάνονται υπόψη και αναλύονται στην ΕΠΜ.

Ο χάρτης απεικονίζει τα ακόλουθα γεωγραφικά επίπεδα (layers):

 • Άλλες τεχνικές και κοινωνικές υποδομές που έχουν σχέση με τη διατήρηση του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος
 • Όρια οικισμών
 • Όρια οριοθετημένων βοσκοτόπων, χαρακτηρισμένων δασών και δασικών εκτάσεων, χαρακτηρισμένης γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας κ.λπ.
 • Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης
 • Θεσμικές ρυθμίσεις χωροταξικού - πολεοδομικού χαρακτήρα
 • Θεσμοθετημένες Προστατευμένες Περιοχές
 • Κάλυψη χρήσεων γης (CLC_2018)
 • Περιοχές Natura 2000
 • Στοιχεία ορυκτών πόρων - μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές/ περιοχές εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
 • Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Σχεδιαζόμενα έργα και σχετικές χωρικές ρυθμίσεις
 • Τεχνικές υποδομές μεταφορών
Οδηγίες χρήσης χάρτη

Μέσω του δικτυακού ψηφιακού χάρτη, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τη θέαση των γεωργαφικών επιπέδων στο χάρτη.
 • Να αλλάξει τη διαφάνεια των στοιχείων που περιλαμβάνει ένα επίπεδο.
 • Να αλλάξει τη σειρά με την οποία απεικονίζονται τα επίπεδα.
 • Να δει την περιγραφική πληροφορία (Πίνακας πληροφοριών) που σχετίζεται με τα απεικονιζόμενα στοιχεία κάθε επιπέδου.
 • Να επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός επιπέδου:
  1. με την εφαρμογή φίλτρων στις περιγραφικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα γεωγραφικά δεδομένα
  2. με σύνθετη αναζήτηση βάσει του περιεχομένου ή της γεωγραφικής σχέσης.
 • Να εκτυπώσει μία περιοχή του χάρτη.