Χάρτης 8 - Οριοθέτηση προστατευτέου αντικειμένου - Ζωνών προστασίας

Ο χάρτης απεικονίζει τις προτάσεις στις οποίες καταλήγει η ΕΠΜ σχετικά με το χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών και κατά περίπτωση περιφερειακών ζωνών και Οικολογικών διαδρόμων. Επιπλέον απεικονίζεται η οριοθέτηση ζωνών προστασίας που διαιρούν εσωτερικά τις προστατευόμενες περιοχές. Οι ζώνες προστασίας χαρακτηρίζονται βάσει των προβλέψεων του Ν. 4685/2020 ως «περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης», «Περιοχές προστασίας της Φύσης», «Περιοχές διατήρησης οικοτόπων και ειδών» και «Περιοχές βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων».

Ο χάρτης απεικονίζει τα ακόλουθα γεωγραφικά επίπεδα (layers):

 • Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ενιαία)
 • Ζώνες Προστασίας
 • Περιοχές Natura 2000
 • Περιοχή Μελέτης
Οδηγίες χρήσης χάρτη

Μέσω του δικτυακού ψηφιακού χάρτη, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τη θέαση των γεωργαφικών επιπέδων στο χάρτη.
 • Να αλλάξει τη διαφάνεια των στοιχείων που περιλαμβάνει ένα επίπεδο.
 • Να αλλάξει τη σειρά με την οποία απεικονίζονται τα επίπεδα.
 • Να δει την περιγραφική πληροφορία (Πίνακας πληροφοριών) που σχετίζεται με τα απεικονιζόμενα στοιχεία κάθε επιπέδου.
 • Να επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός επιπέδου:
  1. με την εφαρμογή φίλτρων στις περιγραφικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα γεωγραφικά δεδομένα
  2. με σύνθετη αναζήτηση βάσει του περιεχομένου ή της γεωγραφικής σχέσης.
 • Να εκτυπώσει μία περιοχή του χάρτη.