Χάρτης 9 - Προτάσεις διαχείρισης

Ο χάρτης απεικονίζει τις προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης κάθε προστατευόμενης περιοχής. Τα μέτρα διαχείρισης στοχεύουν στην προστασία και αναβάθμιση των προστατευόμενων στοιχείων της προστατευόμενης περιοχής και αντιστοιχούν σε δράσεις που αναλύονται στο Κεφάλαιο 5 της ΕΠΜ.

Ο χάρτης απεικονίζει τα ακόλουθα γεωγραφικά επίπεδα (layers):

 • Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ενιαία)
 • Ζώνες Προστασίας
 • Περιοχές Natura 2000
 • Περιοχή Μελέτης
 • Προτάσεις Μέτρων Διαχείρισης
Οδηγίες χρήσης χάρτη

Μέσω του δικτυακού ψηφιακού χάρτη, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τη θέαση των γεωργαφικών επιπέδων στο χάρτη.
 • Να αλλάξει τη διαφάνεια των στοιχείων που περιλαμβάνει ένα επίπεδο.
 • Να αλλάξει τη σειρά με την οποία απεικονίζονται τα επίπεδα.
 • Να δει την περιγραφική πληροφορία (Πίνακας πληροφοριών) που σχετίζεται με τα απεικονιζόμενα στοιχεία κάθε επιπέδου.
 • Να επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός επιπέδου:
  1. με την εφαρμογή φίλτρων στις περιγραφικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα γεωγραφικά δεδομένα
  2. με σύνθετη αναζήτηση βάσει του περιεχομένου ή της γεωγραφικής σχέσης.
 • Να εκτυπώσει μία περιοχή του χάρτη.